Khối lượng giao dịch trên cả hai sàn suy giảm mạnh. Thị trường càng ảm đạm hơn trong những ngày cận Tết...