Hầu hết giá chứng khoán đều tăng trần trong dự báo nhưng vẫn có những diễn biến gây bất ngờ tại cả hai sàn...