Khối đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ra hơn 3,8 triệu cổ phiếu với giá trị hơn 147 tỷ đồng và chỉ mua vào hơn 1,1 triệu cổ phiếu, trị giá 51 tỷ đồng.