(Vietstock) – Ngày 19/10/2009, UBCKNN thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS).

Theo đó, WSS được phép chào bán ra công chúng 19.8 triệu cổ phiếu phổ thông. Trong đó, chào bán cho cổ đông hiện hữu 16.8 triệu cp, cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, cán bộ quản lý chủ chốt và một số cổ đông lớn 2.2 triệu cp và cho CBCNV 800 ngàn cp. UBCKNN yêu cầu, trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng, WSS phải thực hiện đợt chào bán theo phương án nêu trong Bản cáo bạch. Được biết, WSS có vốn điều lệ 168 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại số 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp Hà Nội.