(TNO) Quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về thu hẹp biên độ giá chứng khoán ở sàn TP.HCM và Hà Nội chính thức có hiệu lực trong ngày hôm nay (27.3) và đã tác động tích cực đến thị trường chứng khoán.>> Bấm vào đây xem video clip