Thị trường chứng khoán thế giới đã thiệt hại 5,2 tỉ đô la Mỹ trong tháng 1-2008, theo Standard & Poor's