Công ty Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp đã được công nhận là thành viên của sàn Hà Nội...