“TTCK Việt Nam hoàn toàn có cơ sở vững chắc để phát triển trong bối cảnh khủng hoàng toàn cầu như hiện nay. Các nhà đầu tư cần nhận định suy xét kỹ khi đưa ra quyết định đầu tư, mua bán".