Ngay sau khi Hạ viện Mỹ bác bỏ kế hoạch chi 700 tỉ USD để cứu thị trường tài chính, giá chứng khoán khắp thế giới sụt giảm mạnh