Nhờ hai vị Phó chủ tịch phường xác nhận vào "sổ đỏ" giả để vay vốn ngân hàng, Lê Thị Hoan chiếm đoạt được hơn 700 triệu đồng.