Nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã đóng góp thiết thực để chăm lo cho người nghèo, tàn tật, trẻ mồ côi, sinh viên... đón Tết