TT - Tháng 1-1979, chúng tôi gặp Chia Hua ở Siem Reap, không quần áo, ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn người qua lại. Bên cạnh em là những đứa bé xanh xao, phù thũng, nhìn soi mói khắp nơi tìm thức ăn. Điều đặc biệt là cổ em bị dao cắt đứt da từ trước ra sau, mặt loang lổ máu và trên đầu ruồi bu kín. Em nói tên là Chia Hua, 9 tuổi.