(VietNamNet)- Một tháp chuông với quả chuông nặng 8 tấn sẽ được xây dựng cạnh nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo để cầu siêu thoát cho những chiến sĩ đã nằm lại huyện đảo này.