Ngày 6.10, tại TP Cần Thơ, ủy ban Dân tộc của Quốc hội đã tổ chức hội thảo tập huấn triển khai chương trình 135 giai đoạn 2 cho các tỉnh ĐBSCL và Đông Nam Bộ.