Hưởng ứng các hoạt động của chương trình hành động hợp tác và phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) của Trung ương, TPHCM đã triển khai Chương trình 168 TPHCM (giai đoạn 2006-2010) từ cuối năm 2006. Nhiều vụ vi phạm phức tạp, có mức phạt hành chính cao (500 triệu đồng) đã được cơ quan quản lý thị trường, công an phối hợp xử lý nghiêm.

Cụ thể, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát được tổ chức đều đặn thông qua các đợt thanh tra diện rộng, thanh tra đột xuất và kiểm tra giám sát theo đơn khiến nại, tố cáo. Qua đó, rất nhiều vụ vi phạm với tính chất phức tạp đã được các lực lượng tại TPHCM phối hợp xử lý. Theo Sở KH-CN TPHCM, số vụ kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm Luật SHTT của các lực lượng trên địa bàn thành phố trong Chương trình 168 TPHCM là trên 700 vụ, trong đó hành vi giả mạo nhãn hiệu chiếm đa số… Tuy nhiên, điều đáng nói là trong các đợt thanh tra diện rộng thì số vụ vi phạm phát hiện không nhiều, số lượng đối tượng vi phạm bị xử lý chủ yếu xuất phát từ đơn thư tố cáo và thông qua hoạt động kiểm tra, điều tra. Theo Sở KH-CN TPHCM, nguyên nhân là do một số đơn vị còn thụ động trong liên kết, hợp tác, việc báo cáo, cung cấp thông tin chưa thực hiện đúng về mặt thời gian. Đồng thời, do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức nên có một số đơn vị không chủ động thực hiện được nội dung đã đề ra; văn bản pháp luật còn có những hạn chế như chưa đồng bộ, chưa minh bạch, mức phạt không thống nhất… nên khi gặp những vướng mắc phải tốn thời gian để xin ý kiến của cơ quan cấp trên. Để Chương trình 168 tại TPHCM được thực hiện tốt hơn, ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM đã đưa ra những kiến nghị: Về cấp trung ương, cần sớm hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về SHTT theo hướng đồng bộ, minh bạch để việc áp dụng xử lý vi phạm được dễ dàng... Còn ở cấp địa phương, ông Tân cho rằng, cần có sự quan tâm đúng mức đến hoạt động phòng chống việc xâm phạm quyền SHTT; đầu tư đúng mức về phương tiện kỹ thuật cho lực lượng thực thi để có đủ năng lực ứng phó với những hành vi vi phạm ngày một tinh vi hơn; cần đẩy mạnh sự hợp tác giữa trung ương với địa phương. Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần chủ động trong hoạt động hợp tác để đạt được những kết quả khả quan hơn ở công tác phòng chống xâm phạm Luật SHTT. BÁ TÂN