Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy các smile của YM trở nên nhàm chán và muốn thay đổi nó cho nó xì tin hơn thì đã có chương trình Change Smile Yahoo.