Chương trình “Tiếp sức người thầy” là chương trình truyền hình thực tế do báo Sài Gòn Tiếp Thị, đài Truyền hình TP.HCM phối hợp quỹ Hỗ trợ phát triển giáo dục EDF thực hiện.