24H.COM.VN - Thực hiện mục tiêu Phòng chống tật khúc xạ, bảo vệ đôi mắt sáng khỏe trong cộng đồng, thuốc bổ mắt Galepo Extra của Công ty cổ phần S.P.M phối hợp cùng Bệnh viện Mắt thành phố tổ chức chương trình Vì đôi mắt sáng khỏe.