Mới đây, lãnh đạo Vụ tiểu học thừa nhận, CT - SGK chưa thích hợp với HS các vùng miền là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng bỏ học ở cấp tiểu học hiện nay.