Hanoinet - Một công ty thực phẩm Hàn Quốc hôm qua 18/3 xin lỗi công chúng, sau chuyện một cái đầu chuột chết được phát hiện trong gói bim bim tôm.