VIT-Một con chuột nhỏ được ném vào lồng làm thức ăn cho một con rắn vipe (một loại rắn độc chuyên hoạt động về đêm). Tuy nhiên, thay vì nộp mạng cho rắn, con chuột này lại xông vào đánh bạt mạng con rắn độc.