Giadinh.net - Hai vợ chồng trẻ đều mang tâm lý bảo vệ em bé từ thời điểm được biết tin có thai, ...