Chuyến đi Hà Nội từ sân bay Đà Nẵng dự kiến cất cánh vào lúc 17h15 thứ 7 ngày 22/03/2008. Nhưng, nửa ngày sau đó, tôi và các hành khách khác vẫn không được “tung cánh” lên trời cao...