Số đo của vòng 1 luôn là đề tài nóng hổi mọi lúc, mọi nơi nhưng chưa bao giờ nó lại trở thành một niềm ao ước mãnh liệt như bây giờ cùng với từ “Top”