Trong quá trình đấu tranh với loại tội phạm buôn bán ma túy, các chiến sĩ Đội 3 thường xuyên phải đối mặt với những tình huống đối tượng đe dọa tấn công lại lực lượng bắt giữ. Có trường hợp các đối tượng tụ tập, bảo vệ cho nhau để bán ma túy khiến anh em trinh sát phải mất nhiều công sức để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa đảm bảo được an toàn...