Sau khi Báo thông tin, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã quyết định lập đoàn kiểm tra những sự việc này. Hôm qua (17-1), đoàn kiểm tra cho biết đã có kết luận trình lên Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch.