SGTT - Ông nè, tui hỏi thiệt, sao dạo này tui thấy ông toàn là nói không, nói nhiều quá mà chẳng làm... gì hết vậy? Ông phải vừa nói vừa làm chớ!

- Sao bà không coi như tôi nói “thay điều muốn làm”, vậy đi. - “Vậy đi” là sao. Ông là phận trên, là trụ cột, là quản lý, là lãnh đạo mà toàn nói, coi sao được? Tôi là phận dưới, nghe ông nói hoài cũng mỏi... tai. Toàn là động khẩu, chẳng động tay động chân gì cả. Để người ta chờ mỏi mòn hà! - Bà phải biết có nhà triết học Trung Hoa xưa từng tổng kết rằng “tri dị hành nan”, bộ bà tưởng muốn làm là làm được sao? Có người nói ra rả đến mòn cả răng mà chẳng làm được gì kia kìa. - Nhưng không làm được thì đừng có nói! - Chính vì làm không được nên mới nói, cho có... chuyện làm! Bà đừng ỷ là phụ nữ rồi khiếu nại linh tinh, bà mà phát biểu có tính bôi nhọ nữa là tui... méc công an! Người già chuyện