"Ước gì em mất đi một cánh tay, hay một cái chân còn hơn bị bạn bè nói em là "thằng đái ngồi".