Ông Barack Obama đã đi tàu hỏa từ Philadelphia về Washington D.C vào hôm 17.1 để nhậm chức tổng thống thứ 44 của Mỹ.