Tổng cục Cảnh sát phát hiện, nhiều nạn nhân đã mắc lừa khi chuyển gần 30 tỷ đồng vào hàng trăm tài khoản do những kẻ lừa đảo mở tại các ngân hàng. Nhiều tài khoản trong đó được xác định là của người đã chết.