Bạch Dương không nên tùy tiện thích người khác, bởi bạn rất có thể sẽ gặp phải kẻ lăng nhăng. Vận đào hoa của Sư Tử độc thân rất mạnh, nhưng vận đào hoa này có tốt có xấu.

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 1

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 2

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 3

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 4

Bạch Dương
(21/3 - 20/4)
Kim Ngưu
(21/4 - 20/5)
Song Tử
(21/5 - 21/6)
Cự Giải
(22/6 - 22/7)

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 5

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 6

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 7

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 8

Sư Tử
(23/7 - 22/8)
Xử Nữ
(23/8 - 22/9)
Thiên Bình
(23/9 - 22/10)
Bò Cạp
(23/10 - 21/11)

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 9

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 10

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 11

Chuyen tinh cam tuan moi 11/7 - 18/7 - Anh 12

Nhân Mã
(22/11 - 21/12)
Ma Kết
(22/12 - 19/1)
Bảo Bình
(20/1 - 18/2)
Song Ngư
(19/2 - 20/3)

SuMo (theo d1xz)