Trong số những bộ phim Việt Nam khởi chiếu từ vài ba năm trở lại đây, Chuyện tình Sài Gòn có một “số phận” khá long đong... Hoàn thành từ năm 2005, Chuyện tình Sài Gòn đi một vòng thế giới và cuối cùng may mắn đã được trở về ra mắt khán giả ở chính “quê hương” mình.