Đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đăng phải bỏ dở vì phát bệnh điên - hoang tưởng. ...