Đang học năm thứ 3 ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Đăng phải bỏ dở vì phát bệnh điên - hoang tưởng. Ba lần vào bệnh viện chữa trị nhưng “những tiếng gọi, tiếng kích động” vẫn râm ran trong đầu anh...