(Danong.com) Châu Tinh Trì-“ông vua” của thể loại “phim hài vô lý” HongKong Vừa thành công với bộ phim "Siêu khuyển thần thông" (gần 200 triệu NDT ở châu Á).