Citigroup tuyên bố từ bỏ ý định mua lại Wachovia sau một tuần tranh giành quyền mua lại ngân hàng này với Wells Fargo...