(AutoNet)- Triển lãm Paris năm nay, Citroen mang tới một sản phẩm từ thế giới xe hơi điện tử, đó là chiếc GT concept.