Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 họp ngày 11/5/2010 của CTCP Thương mại Bưu chính Viễn thông (Chi tiết tại tài liệu đính kèm). Tài liệu đính kèm: CKV: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2010