Các nhà sản xuất máy tính vừa công bố những thiết kế máy tính Classmate PC với màn hình xoay sử dụng sức mạnh vi xử lý của Intel, bổ sung cho thiết kế màn hình gập hiện tại nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của các học sinh