(VnMedia) - Có thể nhận thấy, sự hiện diện của Olympiakos trên sân Mỹ Đình đầu tháng 5 tới sẽ là sự kiện không chỉ với bóng đá, mà còn với cả ngành TDTT Việt Nam trong năm 2009…