Tiin.vn - Với khuôn mặt lạnh lùng và phong cách ngôi sao, chàng nhẹ nhàng bước đến...

Bước đi như trên sàn catwalk

Khiến bao cô gái ngóng theo

Chậm rãi, chàng bước đến...

"Nhìn gì vậy mấy bà?"

Tiêu tan giấc mộng

Thực hiện: BB&BG

(Sưu tầm)

Theo Tiin Moonie/Đất Việt