Thang máy mở ra xuất hiện thứ bất ngờ khiến cho hai người đàn ông tranh giành nhau để chen vào.