Trong lúc tranh cãi, tài xế xe taxi Mai Linh bị một người đánh gục trong xe khiến chiếc xe lao tự do tông vào nhiều người.

Trường Nguyên

Theo Tri Thức