Rất dân dã và tự nhiên, nghệ sĩ Quang Tèo của chúng ra 'bay lắc' đủ kiểu trong tiếng nhạc xập xình tại một 'sàn nhảy' bình dị.

S.T