Mặc dù chú nai rừng đang ngơ ngác đứng trên mỏm đá nhưng đại bàng vẫn quắp hụt nhiều lần và kết cục đại bàng phải bỏ cuộc.

Nguồn: Động vật quanh ta.

* Clip Dân Việt biên tập.