(VTC News) - Trong đoạn video, mực khồng lồ đang cố gắng ngốn ngấu một con cá lớn, đang được tàu đánh cá kéo lên khỏi mặt nước.

Nguồn: Daily Mail

Vũ Nguyên