Bạn có dám thử với tàu lượn siêu tốc hiện đại thế giới và lớn nhất này không ?

G.T