(VTC News) - Cả đàn hơn chục cá thể đã cố gắng hạ gục chú voi con lạc đàn nhưng thất bại, voi con khôn ngoan khi di chuyển xuống nước.

Nguồn: Scienceifl

Vũ Nguyên