TTO - Công ty máy tính CMS vừa giới thiệu dòng laptop mini đầu tiên mang tên ICBook.