(HNMO) - Ngày 26/03/2008, tại Hà Nội, Công ty Máy tính CMS chính thức giới thiệu dòng sản phẩm mới với tên gọi ICBook - dòng MTXT mini được thiết kế cho nhu cầu di động cao và kết nối internet.